ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตามที่โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  สาขาวิชาเอกภาษาไทย ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นั้น

บัดนี้การดำเนินการเลือกสรรดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับที่ ๑  นางสาวรัชนี  สิงกวย

 

ให้ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรดังกล่าว มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า อำเภอแก่งคอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

bbb

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ

ตามที่โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  สาขาวิชาเอกภาษาไทย ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการดังรายชื่อต่อไปนี้

 

  • นางสาวสาคร  ขำนอก
  • นางสาวรัชนี สิงกวย
  • นางสาวสายฝน คำบาง

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘

aaa

กฐินสามัคคี ณ วัดโป่งก้อนเส้า

กฐินโป่ง

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าร่วมกับชุมชนโป่งก้อนเส้า ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโป่งก้อนเส้า เพื่อนำเงินที่ได้ไปพัฒนา วัดและชุมชนต่อไป

ยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่ ครูอุบลวรรณ ควบพิมาย

ต้อนรับครูอุบลวรรณ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะครูโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่ ครูอุบลวรรณ  ควบพิมาย สู่รั้วโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าด้วยความยินดียิ่ง

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แข่งทักษะวิชาการ

วันเสาร์ที่ 7 -อังคารที่ 10  พฤศจิกายน  2558 นักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยมีกิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันหลายรายการ

ทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้

ทัศนศึกษาสุพรรณ58

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 นักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าทำกิจกรรมทัศนศึกษา ณ แหล่งเรียนรู้ วัดป่าเลไลน์ และศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำ บึงฉวาก และตลาดร้อยปีสามชุก จังหวัดพรรณบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ก่อนปิดภาคเรียน 1/2558

การอบรมเชิงปฏิบัติการ DLIT (ขยายผล) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า

อบรมขยายผลDLIT

วันจันทร์ที่ 12 และพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ครูโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ DLIT (ขยายผล) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า เพื่อเป็นการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี DLIT ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า