วันเด็ก 2560

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81601%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81602%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81603

วันเสาร์ที่  14 มกราคม 2560 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนำขนม ของขวัญ อาหารและเครื่องดื่ม มามอบเป็นของขวัญแก่เด็กและเยาวชนโป่งก้อนเส้า กิจกรรมมีทั้งการเล่นเกมส์ชิงรางวัล ตักบาตรเลี้ยงเพลพระ รับประทานอาหารและขนม เครื่องดื่ม แจกของเล่นและของรางวัลมากมาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ขอขอบคุณ นายสุพจน์  แก้วประดับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง บริษัท CP คณะกรรมการสถานศึกษาและที่ปรึกษาโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ณ โอกาสนี้

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทรบุรี

%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%8466

 

วันเสาร์ที่  17 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการ คณะกรรรมการสถานศึกษา คณะครู นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดจันทรบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 เข้าร่วมการแข่งขัน และศึกษาดูงาน โดยได้รางวัลเหรียญทอง ทั้ง 2 รายการ

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%87

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งก้อนเส้า โดยมีการปล่อยพันธุ์ ปลา และกุ้ง ซึ่งมีนายเอกพร จุ้ยสำราญ นายอำเภอแก่งคอย มาเป็นประธาน

คัดกรองเด็กพิเศษ

%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81ld

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559  คุณหมอต้อม และคุณหมอจากโรงพยาบาลแก่งคอย ตรวจวินิจฉัยนักเรียนพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า เพื่อจัดการเรียนรู้ที่เหมะสมแก่นักเรียนพิเศษต่อไป

นิทรรศการ SBR2 นิทรรศน์

%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b52%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ร่วมจัดนิทรรศการ SBR2 นิทรรศน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  โดยนำกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จคือ โรงเรียนดีประจำตำบล กิจกรรมตัดผม ผลิตภัณฑ์จากกล้วย และสวนมะนาว

 

ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559  นักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่ 3  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.) จังหวัดปทุมธานี โดยมีกิจกรรมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน

ทัศนศึกษาสวนสัตว์ โคราช 59

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a59

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559  นักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าระดับชั้น อนุบาล 1-ประถมศึกษาปีที่ 3  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์โคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ประเภทต่างๆ การแสดง ของสัตว์น้ำ และ เล่นน้ำในสวนน้ำ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน