กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันร10

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พิธีเทิดพระเกียรติ การจัดป้ายนิเทศพระราชประวัติ กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันภาษาไทย60

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย และวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรม ประกวดแต่งเรียงความ วาดภาพระบายสี แต่งตัวตามวรรณคดีไทย

รับรางวัล รองชนะเลิศโรงเรียนสุขบัญญัติ

โรงเรียนสุขบัญญัติ

 

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ครูโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ นวัตกรรมสุขภาพ ตำบลจัดการสุขภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติ โดย โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าได้รับรางวัล รองชนะเลิศโรงเรียนสุขบัญญัติ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ณ โรงแรมสระบุรีอินท์

นักศึกษาชมรมกีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำกิจกรรม

ค่ายกีฬาทางน้ำราม

 

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาชมรมกีฬาทางน้ำ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำกิจกรรม โครงการวัยใหม่สร้างสรรค์ ประจำปี 2560 โดยมอบ ขนม อุปกรณ์กีฬา วัสดุการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า และติดป้ายชื่อต้นไม้เพื่อ ให้น้องๆ ได้รู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆ ในโรงเรียน

กลุ่มไม้ขีดไฟ้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์

กลุ่มไม้ขีดไฟ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2560 กลุ่มไม้ขีดไฟ้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่า ณ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ได้รับทั้งความรู้ และความคิดสร้างสรรค์

แห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2560

แห่เทียนเข้าพรรษา60

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุบ้านโป่งก้อนเส้าจัดกิจกรรมแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2560 โดยมีกิจกรรม ถวายเทียน และถวายปัจจัย 3 วัด 3 ตำบล คือวัดเจ็ดคตตำบลชะอม วัดโป่งก้อนเส้า ตำบลท่ามะปราง และวัดธารน้ำตก ตำบลชำผักแพว มีบรรยากาศธรรม และอิ่มบุญกันทั่วหน้า

สหวิทยศึกษาเมืองใหม่ศึกษาดูงานจันทบุรี

ดูงานสหวิทยศึกษาเมืองใหม่

วันศุกร์ที่ 30 และวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ร่วมกับสหวิทยศึกษาเมืองใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดตะปอนน้อย (ประมวลวิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทรบุรี และแนะนำครูใหม่ในสหวิทยศึกษาให้ เพื่อนครูรู้จัก