กีฬาสหวิทยศึกษาเมืองใหม่

กีฬาสห1516มีค2560

วันพฤหัสบดีที่ 15 และศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าส่งนักกีฬา และครูผู้ตัดสินกีฬาเข้าร่วมกีฬาสหวิทยศึกษาเมืองใหม่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบำรุงธรรม ในการแข่งขันครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าสามารถโกยเหรียญรางวัลมาได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ

 

Advertisements

ค่ายเยาวชนโรงเรียนปลอดขยะ

เยาวชนโรงเรียนปลอดขยะ

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าจัดค่ายเยาวชนโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าในเรื่องการบริหารจัดการขยะ สถานการณ์ขยะ ประเทศไทยและ ของโลก ในปัจจุบัน รวมทั้งการแสดงสื่อสิ่งประดิษฐ์จากการนำวัสดุเหลือใช้มาผลิต เพื่อใช้ในการเรียนการสอน โดยมีท่านผอ.เกียรติศักดิ์ ศรีคำบล ประธานสหวิทยศึกษาเมืองใหม่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

คณะนักเรียน english program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และผู้ปกครองทำกิจกรรมจิตอาสา

นักเรียนEPสบวทำกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 คณะนักเรียน english program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และผู้ปกครองทำกิจกรรมจิตอาสา สอนภาษาอังกฤษน้องๆ และพัฒนาโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ด้วยการทาสีอาคาร และมอบอุปกรณ์การเรียน

จัดอบรมและบรรยายให้ความรู้เรื่องโรงเรียนปลอดขยะ

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี จัดอบรมและบรรยายให้ความรู้เรื่องโรงเรียนปลอดขยะแก่นักเรียนโรงเรียวัดโป่งก้อนเส้า ณ หอประชุมโรเรียนวัดโป่งก้อนเส้า เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

กิจกรรมทอดผ้าป่าในงานปิดทองฝังลูกนิมิตร สร้างโบสถ์ ณ วัดโป่งก้อนเส้า

งานบุญวัดโป่งก้อนเส้า25กพ61

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าในงานปิดทองฝังลูกนิมิตร สร้างโบสถ์ ณ วัดโป่งก้อนเส้า งานนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน้า

กลุ่มคนของแผ่นดินทำกิจกรรมเติมฝัน ปันน้ำใจ ให้น้อง สระบุรี ครั้งที่ 1

กลุ่มคนดีของแผ่นดิน24กพ61

กลุ่มคนดีของแผ่นดิน24กพ612

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มคนของแผ่นดินทำกิจกรรมเติมฝัน ปันน้ำใจ ให้น้อง สระบุรี ครั้งที่ 1 โดย มีกิจกรรมอบรมเรื่องอัคคีภัย การเล่นเกมกับน้องๆ นักเรียน เตะฟุตบอลกับคณะครู แล้วเจ้าหน้าที่ป่าไม้ อีกทั้งมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ขนม และสิ่งของต่างๆ อีกมากมาย โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าขอขอบคุณในความกรุณาเป็นอย่างยิ่ง

ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่

ลูกเสือเข้าค่าย1516กพ61

ลูกเสือเข้าค่าย1516กพ612

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ ที่ 15 -16 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้ามีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีกิจกรรม ลอดซุ้มเสือ ถวายราชสดุดีรัชการที่ 6 เดินทางไกล เข้าฐาน กิจกรรมรอบกองไฟ ประกอบอาหาร เพื่อเป็นการสอบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดปีการศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า