กิจกรรมเด็กดีกตัญญูแทนคุณแผ่นดิน

เด็กดีกตัญญูแทนคุณแผ่นดิน

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าจัดกิจกรรม เด็กดีกตัญญูแทนคุณแผ่นดิน โดยใช้กิจกรรม ตามหลักสูตรเด็กดีกตัญญูแทนคุณแผ่นดินของสำนักงานสาธารณสุขสระบุรี เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม รู้จักความกตัญญูต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ แผ่นดินและตอบแทนคุณ

Advertisements

กิจกรรมบ้านนักวิทย์น้อย

บัานนักวิทย์น้อย60

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าจัดกิจกรรม บ้านนักวิทย์น้อย โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ระดับชั้นปฐมวัย และต่อยอดนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใด้ทั้งความรู้และความสนุกสนานอย่างเต็มที่

ศึกษาดูงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

สีสันพรรณไม้60

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะครูโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าศึกษาดูงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เขตจตุจักร โดยมีนักเรียน ครูและผู้บริหารเป็นตัวแทนนำเสนอ และถวายรายงานเรื่องกล้วย พร้อมทั้งเข้าค่ายจากการเป็นโรงเรียนต่อยอดเยาวชนรัก…พงษ์ไพร และนักเรียนดีเด่นระดับประเทศ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันแม่601

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระคุณแม่ โดยมี พิธีเทิดพระเกียรติ การจัดป้ายนิเทศพระราชกรณียกิจ กิจกรรมลูกกราบแม่ ประกวดวาดภาพ แต่งคำกลอน มอบทุนการศึกษาแก่ลูกที่ดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้ง

ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ยั่งยืน

โรงเรียนดียั่งยืน60

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ยั่งยืน ซึ่งโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลอย่างเต็มภาคภูมิ

 

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 10

วันร10

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พิธีเทิดพระเกียรติ การจัดป้ายนิเทศพระราชประวัติ กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

วันภาษาไทย60

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทย และวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรม ประกวดแต่งเรียงความ วาดภาพระบายสี แต่งตัวตามวรรณคดีไทย