ประถมศึกษาปีที่ 1

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (6 มกราคม 2556)

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัว
ประชาชน

ชื่อ-สกุล

๑๒๙๔


๑๑๐๓ ๐๑๓๙๘ ๘๒ ๕

ด.ช.

ธนากร 

  อุปปันนะ

๑๒๙๕


๑๑๘๗ ๐๐๐๙๕ ๖๒ ๙

ด.ช.

ธนบัตร

 คัมภีร์

๑๒๙๖


๑๙๐๒ ๐๑๑๓๒ ๕๓ ๐

ด.ช.

ภูวดล

 ตะเภาเงิน

๑๒๙๗


๑๙๐๒ ๐๑๑๓๓ ๕๙ ๕

ด.ช.

ปฏิมากร

 เมคิน

๑๒๙๘


๑๙๐๒ ๐๑๑๓๔ ๔๘ ๖

ด.ช.

พัชรพล  

 ภาคีสุข

๑๒๙๙


๒๗๙๒ ๐๐๐๒๑ ๙๙ ๕

ด.ช.

สันติ  

มีทะโจน

๑๓๑๔


๑๙๙๙ ๐๑๐๕๑ ๗๓ ๕

ด.ช.

ประดิพัทธ์

 ทาสีคำ

๑๓๐๐


๑๙๙๙ ๐๑๐๔๙ ๗๖ ๕

ด.ญ.

แก้วกานดา 

 อ่อนชั่ง

๑๓๐๑


๑๙๙๙ ๐๑๐๗๗ ๕๖ ๔

ด.ญ.

กุลณัฐ   

อุปถัมภ์

๑๐

๑๓๐๒


๓๐๙๘ ๐๑๕๑๒ ๘๖ ๑

ด.ญ.

คุณัญญา 

 ทอนสูงเนิน

๑๑

๑๓๐๓


๑๙๐๒ ๐๑๑๓๐ ๑๒ ๐

ด.ญ.

วรรณภา 

 ภูอาจ

๑๒

๑๓๐๔


๑๙๐๒ ๐๑๑๓๕ ๐๑ ๐

ด.ญ.

จินดารัตน์  

 นันตะ

๑๓

๑๓๐๕


๑๙๙๙ ๐๑๐๖๙ ๑๗ ๑

ด.ญ.

ชนิสา 

 สุขสร้อย

๑๔

๑๓๐๖


๑๙๐๒ ๐๑๑๓๑ ๙๘ ๓

ด.ญ.

ลีลาวดี 

 แสงนิล

๑๕

๑๓๖๙


๑๙๙๙ ๐๑๐๔๒ ๔๒ ๖

ด.ญ.

กัลยา

พลดี

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s