ประถมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (6 มกราคม 2556)

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ-สกุล

๑๒๒๗


๑๙๐๒ ๐๑๑๒๐ ๔๘ ๕

ด.ช.

สมหวัง 

ผาสุข

๑๒๒๘


๑๙๙๙ ๐๐๙๗๗ ๕๒ ๙

ด.ช.

ธนากร 

ตะเภาเงิน

๑๒๒๙


๑๙๐๒ ๐๑๑๒๓ ๑๒ ๓

ด.ช.

ณัฐวุฒิ 

ดาทอง

๑๒๓๐


๑๙๙๙ ๐๐๙๐๔ ๕๙ ๙

ด.ช.

เจษฎา 

แตงหวาน

๑๒๓๑


๑๙๐๒ ๐๑๑๒๔ ๓๔ ๑

ด.ช.

วุฒิชัย 

ใจดี

๑๒๓๓


๗๓๐๖ ๐๑๒๖๙ ๕๖ ๑

ด.ช.

พรรณชนิช

บุญเชิด

๑๒๓๕


๑๙๐๒ ๐๑๑๒๐ ๖๙ ๘

ด.ช.

อรรถพร 

จารึกกลาง

๑๒๓๘


๑๙๐๒ ๐๑๑๒๓ ๗๐ ๑

ด.ช.

นวพัฒน์ 

เกยพระยา

๑๒๓๙


๑๙๐๒ ๐๑๑๒๐ ๙๙ ๐

ด.ญ.

ปริชญา 

กรีโรจณี

๑๐

๑๒๔๐


๑๙๙๙ ๐๐๙๐๒ ๐๔ ๙

ด.ญ.

สมจิตร 

สีวิลาด

๑๑

๑๒๔๑


๑๙๐๒ ๐๑๑๒๒ ๒๑ ๖

ด.ญ.

มณฑิกา 

สั่งสอน

๑๒

๑๒๔๒


๑๙๒๐ ๒๑๑๒๔ ๑๙ ๗

ด.ญ.

ชลนิชา 

พรปกเกล้า

๑๓

๑๒๔๔


๑๙๐๒ ๐๑๐๒๑ ๔๐ ๐

ด.ญ.

ธัญญารัตน์ 

สุรินทร์

๑๔

๑๒๔๕


๑๙๙๙ ๐๐๙๒๗ ๘๙ ๑

ด.ญ.

นริศรา 

กองคำฟู

๑๕

๑๒๕๑


๒๔๐๔ ๐๑๑๕๗ ๓๖ ๕

ด.ญ.

จารุวรรณ 

ศรีสว่าง

๑๖

๑๒๗๕


๑๙๐๒ ๐๑๑๑๘ ๗๐ ๗

ด.ญ.

นรยา 

โชติมณี

๑๗

๑๓๔๑


๑๐๔๓ ๐๐๖๖๔ ๒๔ ๐

ด.ญ.

วรรณฤดา

สุวรรณพิงคา

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s