ประถมศึกษาปีที่ 4

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (6 มกราคม 2556)

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ-สกุล

๑๑๙๔


๑๙๐๒ ๐๑๑๑๐ ๐๒ ๐

ด.ช.

วิธวัทย์ 

ทองนาค

๑๑๙๕


๑๙๙๙ ๐๐๘๙๐ ๖๘ ๗

ด.ช.

นวพล  

วันธงชัย

๑๑๙๖


๑๙๙๙ ๐๐๘๘๗ ๘๔ ๘

ด.ช.

พีระพัฒน์ 

พาที

๑๑๙๙


๑๙๙๙ ๐๐๘๕๒ ๖๐ ๒

ด.ช.

สุริยา 

แก้วประพันธ์

๑๒๐๓


๑๙๐๒ ๐๑๐๒๑ ๐๕ ๑

ด.ช.

นัทวัฒน์ 

ชลรัตน์

๑๒๙๐


๑๙๙๙ ๐๐๘๖๙ ๖๖ ๑

ด.ช.

กิตติธร 

บุตรเกตุ

๑๑๙๒


๑๙๐๒ ๐๑๐๒๒ ๕๓ ๔

ด.ญ.

นิภาพรรณ

 มีธุ

๑๑๙๓


๑๙๐๒ ๐๑๑๑๖ ๒๘ ๓

ด.ญ.

ลัดดาวัลย์ 

รอสูงเนิน

๑๑๙๗


๑๙๙๙ ๐๐๘๗๑ ๖๙ ๑

ด.ญ.

อรวรรณ 

ผาสุข

๑๐

๑๑๙๘


๔๙๐๓ ๐๐๑๒๒ ๖๙ ๖

ด.ญ.

อริสา

 ไชยเทษ

๑๒

๑๒๐๒


๑๙๙๙ ๐๐๘๖๓ ๗๗ ๙

ด.ญ.

ลักษมี 

สมบัติ

๑๓

๑๒๐๔


๑๙๐๒ ๐๑๑๑๕ ๗๐ ๘

ด.ญ.

สุวานัน

 สูงสุด

๑๔

๑๒๐๕


๒๑๒๕ ๑๑๑๒๑ ๑๑ ๑

ด.ญ.

สุวิสา 

วิภาชัย

๑๕

๑๒๐๗


๑๙๐๒ ๐๑๑๑๙ ๖๕ ๗

ด.ญ.

วรรณิษา 

ลาวงศ์

๑๖

๑๒๔๘


๑๙๙๙ ๐๐๘๘๑ ๘๐ ๗

ด.ญ.

มนทิราลัย 

ใหญ่สมพงษ์

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s