มัธยมศึกษาปีที่ 2

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2 ที่โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (6 มกราคม 2556)

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ-สกุล

๑๐๖๙

๑ ๓๕๐๓ ๐๐๑๖๗ ๙๕ ๐

ด.ช.

สุริยนต์

บัวแก้ว

๑๐๗๐

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๐๗๒ ๔๓ ๖

ด.ช.

ณรงค์ชัย

พัดเสือ

๑๐๗๑

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๐๗๑ ๖๗ ๗

ด.ช.

โชติพงศ์

ภูสุรินทร์

๑๐๗๒

๓ ๑๙๐๒ ๐๐๐๒๘ ๔๐ ๒

ด.ช.

อวิรุทธิ์

มงคลชู

๑๐๗๓

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๐๗๒ ๒๖ ๖

ด.ช.

คุณานนท์

มีสีสัน

๑๐๘๗

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๐๗๒ ๒๔ ๐

ด.ช.

จิรฉัตร

หล่ำใจซื่อ

๑๐๗๕

๑ ๑๙๙๙ ๐๐๗๐๒ ๓๐ ๙

ด.ญ.

วันเพ็ญ

เพชร์กานา

๑๐๗๖

๑ ๑๙๙๖ ๐๐๒๔๖ ๗๙ ๑

ด.ญ.

กันยา

ยิ้มแขฉาย

๑๐๗๗

๑ ๑๙๙๙ ๐๐๖๗๖ ๑๘ ๙

ด.ญ.

มาลินี

ลีสอนตะ

๑๐

๑๐๗๙

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๐๗๑ ๒๙ ๔

ด.ญ.

อรชา

แก้วมะเร็ง

๑๑

๑๐๘๒

๑ ๑๐๒๐ ๐๓๐๑๙ ๕๓ ๔

ด.ญ.

หมวย

เหมือนสุทธิวงศ์

๑๒

๑๑๔๙

๑ ๘๓๙๙ ๐๐๕๔๗ ๒๙ ๓

ด.ญ.

เสาวลักษณ์

ศุภการโกศล

๑๓

๑๑๕๗

๑ ๑๙๑๐ ๒๔๗๖๑ ๔๔ ๔

ด.ญ.

ขนิษฐา

ไชยเทษ

๑๔

๑๒๔๙

๑ ๑๙๙๙ ๐๐๗๐๒ ๓๐ ๙

ด.ญ.

อารียา

ภูคงแสง

๑๕

๑๐๘๐

๑ ๑๑๐๒ ๐๐๐๗๕ ๙๔ ๐

ด.ญ.

กัณฐิกา

อินสำอาง

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s