มัธยมศึกษาปีที่ 3

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (6 มกราคม 2556)

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ-สกุล

๑๐๓๘

๓ ๓๓๐๑ ๐๑๕๒๓ ๗๗ ๙

ด.ช.

ฐาปนา

กองคำฟู

๑๐๙๖

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๒๗๖ ๐๐ ๐

ด.ช.

นวดล

เกยพระยา

๑๐๔๔

๑ ๑๙๙๙ ๐๐๖๕๔ ๑๐ ๐

ด.ญ.

สุกัญญา

ปลีกล่ำ

๑๐๔๕

๑ ๑๙๙๙ ๐๐๖๕๔ ๐๙ ๖

ด.ญ.

สุนิสา

ปลีกล่ำ

๑๐๔๖

๑ ๑๙๙๙ ๐๐๖๖๑ ๙๔ ๗

ด.ญ.

จันทร์เพ็ญ

ตองอบ

๑๐๔๘

๑ ๑๙๐๒ ๐๐๐๖๙ ๘๐ ๐

ด.ญ.

สุชาดา

ยศยิ่ง

๑๓๓๙

๑ ๑๔๙๙ ๐๐๔๗๐ ๓๙ ๔

ด.ญ.

ณิชากร

ทองวุฒิ

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s