อนุบาล 2

รายชื่อนักเรียนอนุบาล ๒ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (6 มกราคม 2556)

ที่

เลขประจำตัว

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อ-สกุล

๑๓๑๙


๑๐๒๙ ๐๐๑๐๕ ๙๐ ๘

ด.ช.

สุกฤษฏ์ 

ศรีบันดิด

๑๓๒๐


๑๙๙๙ ๐๑๑๖๓ ๓๙ ๘

ด.ช.

จิติศักดิ์

โชติมณี

๑๓๒๒


๑๙๐๒ ๐๑๑๓๘ ๖๘ ๖

ด.ช.

กฤตนัยต์

ตะเภาเงิน

๑๓๒๓


๑๙๙๙ ๐๑๑๕๓ ๑๒ ๑

ด.ช.

ธนวัฒน์

อุดมศิลป์

๑๓๒๔


๓๒๙๙ ๐๑๔๕๘ ๒๔ ๘

ด.ช.

ทินภัทร

บุรีเลิศ

๑๓๓๑


๑๙๐๒ ๐๑๑๓๔ ๗๕ ๓

ด.ช.

ณัฐภูมิ 

เจริญธรรม

๑๓๒๘


๑๙๙๙ ๐๑๑๔๓ ๓๑ ๑

ด.ช.

ชำนาญไพร

นิชำนาญ

๑๓๔๙


๑๙๙๖ ๐๐๔๔๐ ๖๕ ๑

ด.ช.

สุขสันต์

สารีนันท์

๑๓๕๐


๗๔๙๗ ๐๐๑๓๓ ๐๔ ๖

ด.ช.

ธีรภัทร

ญารี

๑๐

๑๓๓๑


๑๙๐๒ ๐๑๑๓๕ ๗๑ ๓

ด.ญ.

พรนภา

อุ่นพรม

๑๑

๑๓๓๒


๑๙๐๒ ๐๑๑๓๔ ๓๙ ๙

ด.ญ.

ปณิตา

สูงสุด

๑๒

๑๓๓๕


๑๙๙๙ ๐๑๑๔๑ ๕๒ ๑

ด.ญ.

นุชสรา

สิงห์แก้ว

๑๓

๑๓๓๗


๑๙๙๙ ๐๑๑๒๐ ๓๗ ๑

ด.ญ.

ณัชชา

พื้นดี

๑๔

๑๓๔๗


๑๓๙๙ ๐๐๕๕๙ ๕๒ ๒

ด.ญ.

ภัทตราภรณ์

โชติมณี

๑๕

๑๓๗๕

 

ด.ช.

อรุณ

ตั๊นประยูร

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s