วิสัยทัศน์

ภาพนิ่ง6

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

     วิสัยทัศน์ “โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า มุ่งจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ประสานชุมชน นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อยู่อย่างพอเพียง รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม บุคลากรพัฒนาสู่มาตรฐาน บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s