โรงเรียนดีศรีตำบล

วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายปฎิวัติ จันทร์ทิพย์ ได้อบรมหน้าเสาธงให้นักเรียนทุกคน ตระหนักถึงคุณธรรมพื้นฐาน 3 ประการคือ 1.ความมีวินัย ฝึกให้รักการควบคุมตน รักความสะอาด รักความเป็นระเบียบ รักความสุภาพนุ่มนวล รักความตรงเวลา 2.ความอดทน ฝึกให้รักการพึ่งตนเอง 3. ความเคารพ ฝึกรักการจับถูก ซึ่งจะเริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง ในภาคเรียนที่ 2/2555 นี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s