กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า

วันพ่อ551

วันพ่อ552

วันพ่อ553
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 นายสว่าง ธงอาสา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า เป็นประธานจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียน และผู้ปกครองได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ร่วมเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม 3.เพื่อให้ลูกได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อพ่อ 4.เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน เพื่อให้เยาวชนได้รำลึกถึงพระคุณของพ่อ 5.เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในชุมชนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s