การอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖

อบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา56

ท่านผู้อำนวยการปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ ครูทองสุข รำมะนา และครูยุทธกิจ ถาวรเกษตร ครูโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ World Peace Valley ๒ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ จำนวน ๑๐๐ คน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s