โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า นักเรียนมีคุณธรรม นำวิชาการ เป็นเด็กดี เป็นศรีของตำบล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซี่ยน ผู้บริหารและครูเป็นตัวอย่างคนดี มีศีล 5 มีธรรมและข้อวัตรปฏิบัติทั้งกาย วาจา และใจ เชื่อมโยงเครือข่าย บ้านวัดและโรงเรียน (บวร) เข้าด้วยกัน ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s