english camp 2014

29กรกฎาคม2557อบรมค่ายภาษาอังกฤษ

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าจัดกิจกรรมพิธีปิดโป่งก้อนเส้า english camp 2014 โดยจัดกิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า ก้าวสู่ประตูอาเซียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สนับสนุนโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s