โครงการบรรชาสามเณรภาคฤดูร้อน

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน58

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 พระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ชี้แจงโครงการบรรชาสามเณรภาคฤดูร้อนในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสตร์นาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2557-2559 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้าที่ร่วมโครงการเด็กดี V-star ที่จัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนไทยได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา กล่อมเกลาให้เป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s